KALENDARZ  IMPREZ  KULTURALNYCH

 

ŚWIDWIŃSKIEGO  OŚRODKA  KULTURY  NA  2016  ROK

 

l. p

Nazwa imprezy

Miejsce

Termin

Organizator

Współorganizator

Opis imprezy

 

1.

 

"Orszak Trzech Króli"

 

Podzamcze

 

6. 01. 2016

 

Parafia pw. Św. Michała

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

Przemarsz orszaku ulicami miasta na podzamcze. Widowisko teatralno - muzyczne w wyk. zespołów dziecięcych. Występ chóru „Sonores”.

2.

Kabareton

Świdwiński Ośrodek Kultury

9. 01. 2016

Świdwiński Ośrodek Kultury

Sztab WOŚP

Impreza towarzysząca WOŚP.

3.

XXIV Finał Wielkiej

Orkiestry Świątecznej Pomocy

Świdwiński Ośrodek Kultury

10. 01. 2016

Sztab WOŚP

Świdwiński Ośrodek Kultury

Akcja charytatywna na rzecz pomocy zdrowotnej.

4.

"Wieczór Kolęd i Pastorałek"

Świdwiński Ośrodek Kultury

14. 01. 2016

Tow. Kresowe

Świdwiński Ośrodek Kultury

Spotkanie kolędowe Towarzystw Kresowych

5.

Koncert Półroczny

Ogniska Muzycznego

Świdwiński Ośrodek Kultury

26. 01. 2016

Ognisko Muz.

Świdwiński Ośrodek Kultury

Koncert - występ uczestników ogniska muz.

6.

Ferie na Zamku

Świdwiński Ośrodek Kultury

1 - 14. 02. 2016

Świdwiński Ośrodek Kultury

                  -

Zajęcia dla dzieci i młodzieży organizowane przez bibliotekę          i sekcje artystyczne Zamku.

 7.

 

 

Jubileuszowy Koncert Zespołu

" Barwinok"

Świdwiński Ośrodek Kultury

6. 02. 2016

 

 

Zespół artystyczny "Barwinok"

 U. G. Świdwin

Świdwiński Ośrodek Kultury

 

Jubileuszowy Koncert Zespołów wokalnych i tanecznych z Rusinowa.

 

8.

Zamkowe Spotkanie Rockowe

Świdwiński Ośrodek Kultury

 

6. 02.2016

Świdwiński Ośrodek Kultury

 

OWL (Świdwin)

Koncert Zespołów rockowych:

"Materia" ( Szczecinek)

"Scylla" ( Szczecin)

"QuY "(Połczyn Zdrój)

 

9.

71. Rocznica Zwycięskich Walk

 o Świdwin

Kościół pw. MBNP

Capstrzyk przy pomniku

3.03. 2016

Urząd Miasta Świdwin

Świdwiński Ośrodek Kultury

Uroczystości rocznicowe z mszą i apelem poległych, składanie wieńców przed pomnikiem.

 

10.

"Kaziuki

Wileńskie"

Świdwiński Ośrodek Kultury

3.03- 6.03 2016

Tow. Miłośników Wilna

Świdwiński Ośrodek Kultury

Tradycyjna impreza artystyczna i handlowo- gastronomiczna.

11.

VIII Zjazd Kazimierzy

Zamek - miasto

3.03. 2016

Tow. Miłośników Wilna

Świdwiński Ośrodek Kultury

Spotkanie znanych Kazimierzy           z Kresowianami i mieszkańcami Świdwina.

 

12.

 61. OKR i Mały Konkurs

Recytatorski -  elim. pow.

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

 

12. 03. 2016

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

 

Szkoły miasta i powiatu

Eliminacje powiatowe ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego.

 

13.

Turniej Recytatorski "Ptaki, Ptaszki

i Ptaszęta Polne"  - elim. m - gm.

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

 

25. 03. 2016

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

 

Szkoły miasta i powiatu

Cyklicznie organizowany konkurs dla uczniów szkół.

 

14.

Powiatowy Konkurs Piosenki

i Poezji Angielskiej

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

7.04. 2016

ZSR CKP

Świdwiński Ośr. Kultury

Impreza popularyzatorska do nauki języka angielskiego.

 

15.

Powiatowy Przegląd Zespołów Tanecznych

 

 

Zamek

 

9. 04. 2016

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

               

   szkoły

Eliminacje powiatowe dla amatorskich zespołów tanecznych.

 

16.

Prezentacje Amatorskich Zespołów Teatralnych -   elim. pow.

 

Zamek - Świdwin

 

30. 04. 2016

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

 

Szkoły z miasta                          i powiatu

Przegląd amatorskich Zespołów Teatr. z miasta i powiatu - kwalifikacje do przeglądu wojewódzkiego.

17.

Święto Konstytucji 3. Maja

Plac Konstytucji 3. Maja

3. 05.2016

Urząd Miasta Świdwin

Świdwiński Ośrodek Kultury

Uroczystości rocznicowe, msza w Kościele MBNP.

 

18.

Wojewódzkie prezentacje

Amatorskich Zesp.

Teatralnych ,finał wojewódzki

 

Zamek - Świdwin

 

13 - 15. 05. 2016

 

Zamek Książąt Pomorskich                 w Szczecinie

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

Konkurs Finałowy wojewódzkiego przeglądu Amat. Zesp. Teatr.

 

19.

Wojewódzki Przegląd Twórczości Plastycznej Dzieci    i Młodzieży

 

Zamek - Świdwin

 

21. 05. 2016

 

Zamek Książąt Pomorskich             w Szczecinie

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

Finałowa impreza dla dzieci i młodzieży po eliminacjach powiatowych.

20.

Festyn "Rybka" na podzamczu

Podzamcze

28. 05. 2016

Koło wędkarskie "Wodnik"

Świdwiński Ośrodek Kultury

Stoiska handlowe, konkursy z nagrodami, koncerty zespołów.

 

21.

Wystawa numizmatyczna

"Notgeldy Pomorza Zachodniego

 (1916 – 1923)"

 

Zamek - muzeum

 

1. 06. 2016

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

 

 

Stow. Numizmatyczne

 

 

Wystawa różnego rodzaju środków płatniczych z początku XX w.

 

22.

XIX Konkurs "Tradycje Wileńskie

w naszym regionie"

Zamek - miasto

5. 06. 2016

Tow. Mił. Wilna

 i Kr. Poł. - Wsch.

Świdwiński Ośrodek Kultury

Wystawa prac pokonkursowych z nagrodami.

23.

Dzień Kultury Kresowej

Zamek - Świdwin

5. 06. 2016

Tow. Mił. Lwowa i Kresów Wsch.

Świdwiński Ośrodek Kultury

Festyn Kresowy na Zamku - występy zespołów ludowych.

24.

Dni Świdwina

Podzamcze - miasto

4-5. 06.2016

Urząd Miasta Świdwin

Świdwiński Ośrodek Kultury

Festyn na podzamczu z programem artystycznym, konkursy, zawody sportowe.

 

25.

Jubileusz 10 - lecia

Świdwińskiego Chóru

Kameralnego "Sonores"

 

Zamek - Świdwin

 

10.06.2016

 

Zarząd Chóru "Sonores"

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

Koncert Jubileuszowy Chóru "Sonores" spotkanie członków Chóru z władzami miasta.

 

26.

Spotkanie Artystyczne

Miast Pomorza Zachodniego

Zamek - Świdwin

18. 06. 2016

Świdwiński Ośrodek Kultury

Ośrodki  Kultury woj. zachodniopomorskiego

 

Impreza integracyjna miast z prezentacją dorobku kulturalnego i promocją miasta.

27.

Piknik Kresowy

Świdwin -podzamcze

25. 06.2016

Towarzystwa Kresowe

Świdwiński Ośrodek Kultury

Spotkania Kresowian przy ognisku, konkursy, zabawy.

 

28.

 

"Bitwa o Krowę"

 

Świdwin

 

26. 06. 2016

 

Ośrodki Kultury Świdwin Białogard

 

Urząd Miasta Świdwin

Urząd Miasta Białogard               

Widowisko historyczne, połączone z konkurencjami sprawnościowymi

 i artystycznymi.

 

29.

Wystawa prac malarskich

Wiktora Giełżyńskiego

Świdwiński Ośrodek Kultury

29. 06. 2016

Świdwiński Ośrodek Kultury

Uniwersytet III wieku

Wystawa oryginałów

prac malarskich

oraz kopii znanych artystów autorstwa świdwińskiego artysty Wiktora Giełżyńskiego.

 

 

30.

 

Wakacje na Zamku

 

 

Zamek

 

lipiec sierpień

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

                  

                  -

 

Organizacja zajęć dla dzieci młodzieży podczas wakacji w/g odrębnego programu

 

31.

Gladius Longus Tornamentum Europejskie Mistrzostwa

w Walkach na Miecze Długie

na Grunwaldzie

 

Pola Grunwaldzkie

 

 

15. 07. 2016

 

Bractwo Rycerskie Świdwiński Ośrodek Kultury

                   -

Współudział członków Bractwa Rycerskiego ze Świdwina w organizacji Międzynarodowego Pokazu Historycznego.

 

32.

77. Rocznica wybuchu II wojny światowej

Plac Konstytucji             3-Maja

Kościół MBNP

 

1. 09.2016

 

Urząd Miasta Świdwin

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

Uroczystości rocznicowe przy pomniku Capstrzyk, składanie wieńców.

33.

"Pożegnanie lata"

Podzamcze

14. 09.2016

Tow. Kresowe

Świdwiński Ośrodek Kultury

Ognisko na podzamczu, pieczenie ziemniaka, konkursy.

 

34.

Wystawa "Szlakiem Bojowym Kotła Świdwińskiego"

 

Zamek - muzeum

 

23.wrzesień

2016

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

                    -

Ekspozycja materiałów dokumentujących przebieg walk w "Kotle Świdwińskim"  w 1945r.

35.

Inauguracja Roku Akademickiego - Stow. UTW Zamek

Świdwiński Ośrodek Kultury

wrzesień 2016

Stow. UTW

Świdwiński Ośrodek Kultury

Rozpoczęcie zajęć Uniwersytetu.

 

36.

Dzień Działacza Kultury

Świdwiński Ośrodek Kultury

wrzesień 2016

Urząd Miasta Świdwin

Świdwiński Ośrodek Kultury

Spotkanie pracowników                     i działaczy  kultury z władzami miasta.

 

37.

III Plener Fotograficzny

"Mimozami jesień się zaczyna"

 

Zamek - miasto

 

Wrzesień  - październik

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

                   

                    -

Warsztaty fotograficzne                       i spotkania artystyczne miłośników fotografiki, wystawa poplenerowa.

 

38.

Powiatowy Konkurs Poezji

i Piosenki Lwowskiej

Zamek - Świdwin

7. 10. 2016

Tow. Mił. Lwowa i Kresów P.- W.

Świdwiński Ośrodek Kultury

Impreza kulturalno - konkursowa dla dzieci                             i młodzieży szkolnej.

 

39.

Turniej Recytatorski

"O Złoty Szczebel Baszty"

 

Zamek - Świdwin

 

21. 10. 2016

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

                   -        

 

 

 

Rozstrzygnięcie Konkursu - spotkanie recytatorów.

 

40.

XIV Powiatowy Konkurs Poetycki

im. St. Misakowskiego

"O Złoty Gont"

 

Zamek - Świdwin

 

21. 10. 2016

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

 

Szkoły i Ośrodki Kultury miasta i powiatu

 

Konkurs dla młodych poetów                  z powiatu świdwińskiego.

 

41.

Finał 47 Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Śpiewaka

i Anny Kamieńskiej

 

Zamek - Świdwin

 

22. 10. 2016

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

                   -

Ogólnopolski Konkurs dla poetów o 47-letniej tradycji                z udziałem kilkuset poetów                         z kraju i  zagranicy.

 

42.

Wieczór Pieśni Legionowych i Partyzanckich

 

Zamek - Świdwin

 

10. 11. 2016

 

Towarzystwa Kresowe

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

Występy zespołów artystycznych, spotkanie kameralne ze śpiewem pieśni legionowych.

 

43.

98. Rocznica Odzyskania

Niepodległości

Plac Konstytucji             3 - Maja

 

11. 11. 2016

Urząd Miasta Świdwin

Świdwiński Ośrodek Kultury

Capstrzyk  przy pomniku.

 

44.

III Powiatowy Konkurs

PieśniPatriotycznej i Wojskowej

 

 

Zamek

 

 18.11.2016

 

Świdwiński Ośrodek Kultury; Starostwo Powiatowe

 

 

  Klub  1 . SLT

 

Przesłuchania konkursowe solistów i zespołów estradowych

 

45.

Regionalne Spotkanie Bractw Rycerskich

Zamek - Świdwin

 

listopad

Świdwiński Ośrodek Kultury

Świdwińskie Bractwo Rycerskie

Turnieje rycerskie, pokazy  i konkursy dla widzów.

 

46.

Wystawa  

Art - Deco prac ze środowiskowych domów pomocy

 

Zamek - Świdwin

 

1. 12. 2016

 

Stowarzyszenie "Razem Łatwiej"

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

Wystawa pokonkursowa prac pensjonariuszy środowiskowych domów pomocy społecznej.

 

47.

Konkurs Fotograficzny "Świdwin

w czterech

porach roku"

 

Zamek - Świdwin

 

9. 12. 2016

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

 

Urząd Miasta Świdwin

Impreza Finałowa  

z ogłoszeniem

werdyktu konkursu, prezentacja kalendarz

na rok 2017  z pracami pokonkursowymi

 

48.

Spektakl Bożonarodzeniowy w wykonaniu sekcji teatralnej Zamku

 

Zamek - Świdwin

 

17. 12.2016

 

Świdwiński Ośrodek Kultury

                  

grupy teatralne

Inscenizacja tematycznie związana tradycją Bożego Narodzenia.

 

 

 

 

PLAN ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„FERIE NA ZAMKU” W ŚWIDWIŃSKIM OŚRODKU KULTURY ZAMEK

w okresie od 1.02.2016 do 12.02.2016r.

 

 

L.p.

 

Nazwa imprezy

 

Termin

 

Miejsce

 

Organizator

 

Opis zajęć

 

1.

Bal karnawałowy dla dzieci

 i młodzieży

1.02.2016

godz. 16,00

Zamek –                 s. widowisk.

Św. Ośr. Kult.

Kostiumowy bal karnawałowy

dla dzieci z udziałem zamkowych

sekcji tanecznych

2.

Konkurs plastyczno-poetycki

 z nagrodami pn.

„Portret Pani Zimy” inspirowany wierszami  o tematyce zimowej

 

1.02.2016

godz. 11,30

 

Biblioteka – czytelnia

 

Biblioteka

Zajęcia plastyczne połączone

z czyt. wierszy i tworzeniem

kompozycji zimowych,

 (proszę przynieść klej „Magik”  

i nożyczki)

3.

„Dzień z historią”           

 

2.02.2016r.

godz. 11,00

Zamek    -              s. rycerska.

Zamek, Bractwo Rycerskie

 

 Taniec dawny, gry średniowieczne zajęcia plastyczno-ceramiczne

4.

„Bajkowy Bal w Krainie Książki”

3.02.2016

godz. 11,30

Biblioteka – czytelnia

Biblioteka

Konkursy, gry i zabawy

z nagrodami dla dzieci

5.

Konkurs pn.

„Kot – bohater literacki”

4.02.2016

godz. 11,30

Biblioteka  -  czytelnia

 

Biblioteka

Konkurs plastyczno – literacki  

z nagrodami z okazji

„ŚwiatowegoDnia Kota”

6.

Warsztaty teatralne dla dzieci

 i młodzieży

 

5.02.2016

godz. 11,00

Zamek  -                s. widowisk.

Sekcja teatralna Zamku

 

Zajęcia prowadzone przez aktora pantomimy poł. z nauką wyrażania

się gestami i pozą

7.

Spektakl teatralny dla dzieci 

„O Ignasiu, który nie lubił szkoły”

8.02.2016

godz. 13,30

Zamek  -                s. widowisk.

 

Św. Ośr. Kult.

Spektakl lalkowy w wyk. teatru „Akademia Wyobraźni”

z Wrocławia

8.

Bawimy się na zimowo w bibliotece

9.02.2016

godz. 11,30

Biblioteka  -  czytelnia

Biblioteka

Konkursy, gry i zabawy dla dzieci

z nagrodami

9.

Seanse filmowe z popcornem

10.02.2016

godz. 10 ; 12

Zamek -                  s. widowisk.

Biblioteka

Filmy bajkowe dla dzieci

 z darmowym popcornem

10.

Konkurs plastyczno-literacki 

pn. „Bajki pełne miłości”

11.02.2016

godz. 11,30

Biblioteka  -  czytelnia

Biblioteka

Konkurs z nagrodami z okazji „Dnia Zakochanych”

11.

„Gra Zamkowa” dla dzieci

i młodzieży

12.02.2016

godz. 11,00

Zamek , komnaty muzealne

 

Św. Ośr. Kult.

Gra terenowo-zamkowa typu orientacyjno-poznawczego.

Zwiedzanie Sali tortur.

 

 
bottom